Закон України Про дорожній рух 2013

 • Розділ VII Планування та фінансування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

 • Стаття 42. Загальні положення єдиної системи обліку показників дорожнього руху і його безпеки
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації можуть розширити перелік статистичних показників, якщо це необхідно для прийняття рішень в межах компетенції, наданої цим Законом.
  Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та об'єднання не вправі запроваджувати звітність, не передбачену єдиною системою державного обліку показників дорожнього руху і його безпеки.

  Стаття 43. Планування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху
  Органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах своєї компетенції здійснюються підготовка, затвердження і реалізація відповідних програм забезпечення безпеки дорожнього руху. Розробка їх здійснюється на основі раціонального поєднання територіального та галузевого планування, формування взаємопов'язаних збалансованих показників з урахуванням соціально-економічних і екологічних умов конкретного регіону, рівня розвитку дорожньої мережі, стану аварійності та інших показників єдиної системи державного обліку дорожнього руху.

  Програма забезпечення безпеки дорожнього руху повинна включати:
  - аналіз стану безпеки дорожнього руху та прогноз на певний період;
  - конкретні обгрунтовані цілі;
  - заходи, реалізація яких дозволить досягти намічених цілей;
  - вартість програми та джерела її фінансування;
  - форми і періодичність контролю за виконанням програми.

  Стаття 44. Фінансування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху
  Фінансування заходів, передбачених програмами, а також інших заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, відрахувань міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та об'єднань, місцевих бюджетів, позабюджетних коштів і фондів.

Содержание