Закон України Про дорожній рух 2013

 • Закон України Про дорожній рух

 • ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 31, ст.338 )

  { Вводиться в дію Постановою ВР N 2953-XII від 28.01.93, ВВР, 1993, N 31, ст.339 }

  { Додатково див. Постанову ВР N 3914-XII від 02.02.94, ВВР, 1994, N 22, ст.146 }

  { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 234/94-ВР від 10.11.94, ВВР, 1994, N 46, ст.414 N 557-XIV від 24.03.99, ВВР, 1999, N 19, ст.173 N 3033-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 26, ст.176 N 3047-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194 N 743-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.233 N 1096-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38 N 1528-IV від 19.02.2004, ВВР, 2004, N 22, ст.317 N 1961-IV від 01.07.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.1 N 2249-IV від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.116 N 3370-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 N 586-VI від 24.09.2008, ВВР, 2009, N 10-11, ст.137 N 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160 N 3163-VI ( 3163-17 ) від 17.03.2011, ВВР, 2011, N 38, ст.382 N 3565-VI від 05.07.2011, ВВР, 2012, N 5, ст.34 N 4103-VI від 09.12.2011, ВВР, 2012, N 28, ст.309 Кодексом N 4495-VI від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 Законами N 4555-VI від 20.03.2012, ВВР, 2012, N 41, ст.493 N 4621-VI від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 2, ст.11 N 5081-VI від 05.07.2012 N 5085-VI від 05.07.2012 N 5316-VI від 02.10.2012 N 5459-VI від 16.10.2012 N 5502-VI від 20.11.2012 }


 • { У тексті Закону слова дорожньо-транспортна подія в усіх відмінках і числах замінено словами дорожньо-транспортна пригода у відповідному відмінку і числі згідно із Законом N 586-VI від 24.09.2008 }
  { У тексті Закону слова уповноважений орган Міністерства аграрної політики України в усіх відмінках замінено словами центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі у відповідному відмінку згідно із Законом N 3565-VI від 05.07.2011 }
  { У тексті Закону слова центральні органи державної виконавчої влади , центральні органи державної виконавчої влади України , підрозділи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України , Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України , центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі , Міністерство охорони здоров'я України в усіх відмінках та числах замінено відповідно словами центральні органи виконавчої влади , відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху , Міністерство внутрішніх справ України , центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі , центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я у відповідному відмінку та числі згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 }

  Цей Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього природного середовища.
 • Розділ I Загальні положення
 • Стаття 1. Завдання Закону України про дорожній рух
  Закон регулює суспільні відносини у сфері дорожнього руху та його безпеки, визначає права, обов'язки і відповідальність суб'єктів - учасників дорожнього руху, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, об'єднань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання (далі - міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та об'єднань).

  Стаття 2. Законодавство про дорожній рух
  Законодавство про дорожній рух складається з цього Закону та актів законодавства України, що видаються відповідно до нього.

  Стаття 3. Державне управління у сфері дорожнього руху
  Державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки здійснюється Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженими на це центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
  Забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні покладається на відповідний підрозділ Міністерства внутрішніх справ України.

Содержание